Kenya-Grayscale - stephenhall

Young girl in striped dress. Obeth, Ugenya, Kenya

girlchildrendressUgenyaKenyaAfrica